Guldvaskning.

Här får ni tillsammans med oss lära er guldvaskningens ädla konst.

Vi tillhandahåller komplett vaskutrustning samt guider som ger er den hjälp ni behöver för att själva vaska fram guldet.

Vi garanterar att ni hittar guld. Det ni vaskar fram får ni behålla.

I arrangemanget ingår kaffe och smörgås som vanligen serveras i anslutning till vår vackra nationalälv, Vindelälven.

Arrangemangstid ca 2 - 4 timmar beroende på gruppstorlek och förkunskaper.

MINIMIANTAL:  5 PERSONER